Month: November 2022

เล่าเรื่องเหล้า Augier L’Océanique Cognac.

Augier L’Océanique Cognac. คอนญักพิเศษที่มีอายุบนเกาะ Oléron ใน Bois Ordinaires terroir ผลิตโดยบ้านคอนญักที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคคือ Augier L’Océanique Cognac ด้วยลักษณะเฉพาะของชายฝั่งทะเลที่กลั่นจากองุ่น Ugni Blanc ที่ปลูกบนเกาะ Oléron นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ซึ่งในทางเทคนิคแล้วเป็นส่วนหนึ่งของ…